Led 11

Pomalu končí první plavecké pololetí….

UKÁZKOVÁ HODINA PLAVÁNÍ

Zveme všechny rodiče, babičky a dědečky na ukázkovou hodinu plavání. Přijďte se podívat, co všechno Vaše děti zvládly v prvním pololetí plaveckého výcviku.

Ukázková hodina se uskuteční

v úterý 23. ledna 2018

na plaveckém bazénu v Bohuňovicích.

8. 30 – 9.15 plavou ŽELVIČKY, RYBKY, KOŤÁTKA

9.15 – 10.00 plavou ŽIRAFKY a BROUČCI

Rodičům, kteří nemají možnost vlastní dopravy, nabízíme společnou cestu autobusem s dětmi.

Poslední hodina tohoto pololetí je 30. 1. 2018.

Máte-li zájem přidat se k nám do plavání ve druhém pololetí, nahlaste to prosím třídním učitelkám.

Říj 17

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny – v režimu prázdninového provozu se nám v termínech 26. a 27. 10. naplnily dvě třídy, které obě poběží v prostorách KD Nadační v 1.patře, ve třídách Broučků a Rybek. Připomínám zkrácenou provozní dobu školky a to od 6.30 do 16.00 hodin. Děti z budovy MŠ budou mít v KD označené skříňky pro tyto dva dny.

Odhlášení stravy na podzimní prázdniny – prosíme rodiče dětí, které nejsou na podzimní prázdniny nahlášeny, aby laskavě včas odhlásily na tyto dva dny svým dětem obědy. Byla by škoda nechat je propadnout…

Kroužky, které by měly být v prázdninový čtvrtek, budou nahrazeny.

Zář 05

Začínáme plavat…

PLAVÁNÍ

CELOROČNÍ PLAVECKÝ VÝCVIK

Od úterý 12. 9. 2017

začínáme opět plavat!

Závazné přihlášení je možné do pondělí 11. září

u třídních učitelek, které Vám také podají další podrobné informace k organizaci a platbě.

Cena za 1. pololetí je 855,-Kč.

(19×45,-Kč).

Dále je třeba počítat s částkou asi 200,-Kč/měsíc, což je odhadem cena za dopravu rozpočítaná na dítě a vybíraná vždy na konci měsíce.

Zář 05

Třídní schůzky na úvod…

TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro třídy Koťátek a Želviček
SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 18. 9. 2017 od 16. 30 hodin v MŠ Zámecké náměstí 83.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro třídy Rybek, Broučků i Žirafek
SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 21. 9. 2017 od 16. 30 hodin v KD Nadační. 

Úvod (organizační záležitosti) proběhne společně, pokračování bude v režii každé třídy zvlášť. 
Vaše účast je žádoucí a důležitá. Děkujeme, že si zajistíte hlídání dětí, schůzky pro ně nebývají zajímavé a rodiče pak nemají potřebný klid na sdělované informace.

Děkuji, těšíme se, 

Mgr. Lucie Pazderová

Srp 21

Organizace začátku školního roku v Zámecké školce…

… Nešlo si během prázdnin nevšimnout, že se naše Zámecká školka rekonstruuje.
S tím jsou spojené změny, které Vás neminou, ale není třeba se jich obávat.

Třídy Koťátek a Želviček zůstávají v organizaci dočasně ztíženého provozu téměř netknuty, i nadále zůstávají děti v přístavbě MŠ. Jedinou změnou oproti běžnému provozu bude, že na oběd budou děti docházet do KD Nadační.
Každý den se děti z Koťátek a Želviček scházejí ve třídě Želviček, kde je ranní směna od 6.00 hodin. V 6.30 přichází na směnu paní učitelky z Koťátek a děti si přebírají do své třídy.
Přístup ke školce bude během rekonstrukce umožněn pouze brankou od amfiteátru z parku, cestou podél růžového domku. Ulice Pivovarská zůstává přístupná pouze pro potřeby stavby. Rodičům – řidičům doporučuji zaparkovat na parkovišti u hotelu Zámek a přes náměstí projít k nové dočasné vstupní bráně školky.

Dočasně přestěhované třídy Žirafek, Broučků a Rybek najdete v KD Nadačnívstup z náměstí 
První a každý další den se všichni Broučci, Žirafky a Rybky budou scházet v 1. patře ve třídě Broučků, kde paní učitelky zahajují od 6.00 hodin první směnou. V rozmezí dalších dvou čtvrthodin nastupují na své směny paní učitelky z ostatních dvou tříd a kolem sedmé hodiny si paní učitelky odvádí. Vy, kteří přijdete do školky po sedmé hodině ranní, už nás najdete ve vašich kmenových třídách.

Mateřská škola Zámecké náměstí – bez ohledu na její dočasně rozdělený provoz ve dvou budovách otevírá každodenně v 6.00 a zavírá v 16.30 hodin.